lørdag 2. mars 2013

Pjoning i mitt Hjerte. Ny utgave, nytt opplag?!

Nå jobbes det for fullt med å få til et nytt opplag av pjoneboka!!!! Det blir ikke bare et nytt opplag, men en ny utgave, der jeg beholder en del av innholdet fra 1. utgave, og bytter ut en del med nye design og ideer. Snart kommer tilbudet fra trykkeriet, og da kan jeg regne ut pris på boka.

Jeg har god tro på at vi skal få til dette, for det er mange som venter på boka, som har vært utsolgt i over et år nå. Men for å få til det nye opplaget/utgaven, så trenger jeg forhåndsbestillinger, slik at finansiering av trykk går greit. Både fra forhandlere og direkte-kunder, så jeg håper de som er interessert vil sende en e-post til post@pjonica.no .

Gleder meg til å få alt klart nå!